Geluk op Zuid contact

Over Ons

Geluk op Zuid was een initiatief van de (sociaal) ondernemers GEEN POEHA en -Alacritas-, organisator van het Gelukshuis in de gebieden  

Feijenoord, Charlois en IJsselmonde in 2017 en 2019. Het werd uitgevoerd in samenwerking met stichting de Zoek naar Schittering. Op dit moment is nog onzeker of Geluk op Zuid een vervolg krijgt. 


Het team van Geluk op Zuid mocht het kantoor van de bewonersorganisatie werkgroep Oud-Charlois gebruiken als werklocatie.

info@gelukopzuid,nl
0628-848248  Anna-Maria Carbonaro (-Alacritas- het Gelukshuis)
06- 251 899 31 Jiske Foppe (stichting de Zoek naar Schittering / GEEN POEHA)

Jiske Foppe

GEEN POEHA organiseert geluk en verwondering door poëzie en fondsenwerving. Met GEEN POEHA wil Jiske Foppe haar enthousiasme delen over poëzie in de openbare ruimte en door gevelgedichten, activiteiten en projecten te realiseren meer mensen van poëzie en taalplezier laten genieten. Haar activiteiten bestaan uit het organiseren van geluk en verwondering door poëzie in de openbare ruimte door het laten vervaardigen van gevelgedichten, het leveren van een Dichter in Huis en eigen projecten zoals het project open/dicht_bruggedichten en Geluk op Zuid en in opdracht. Daarnaast ondersteunt ze in het realiseren van passie en het geluk van een geslaagd project door fondsenwerving.

Zie www.geenpoeha.com en haar LinkedIn profiel

Anna-Maria Carbonaro

Anna Maria Carbonaro is de oprichtster van
-ALACRITAS-, een organisatie voor training, advies, projectmanagement, bevorderen van  participatie en innovatieve projectontwikkeling in de sociale sector.-ALACRITAS- werkt vanuit een ideële inslag. Het motto 'verbeter de wereld begin bij jezelf' is hierop uitermate goed van toepassing.-ALACRITAS- houdt een spiegel voor en werkt aan een gezamenlijk toekomstbeeld. Belangrijk is om mensen in hun waarde te laten, om vanuit eigen kracht verder te bouwen, maar ook door krachten van anderen in te zetten. 'Het kan als je maar WILT' versterken door 'het kan als je maar WEET'.

Zie www.alacritas.nl en www.gelukshuis.nl  en haar LinkedIn profiel


Stichting de Zoek naar Schittering

Stichting De zoek naar Schittering heeft als primaire doelstelling initiatieven te stimuleren die de aanwezigheid van poëzie en proza in de buitenruimte en (semi)publieke ruimte bevorderen. Daarnaast is de stichting opgericht om uitvoering te geven aan het project OPEN DICHT bruggedichten.
Zie voor meer info de website